BENSEN 42 BERENS Bensen, Laurentius. (Nordstrand) 15 14 /sl661. P. i Nordhastedt 1614—61. ■ ■ ■ ■ ~ Catharina. — F. t. Laurent. B. (f 1691). — Svf. t. Wilh. Olter (f 1707). Hellm. 146. V. f. K. 2 R. V. 122. Bensen (Bentzen), Laurentius (Lorentz). (Volgsbøl) 16- • P. i Klangsbøl 1656— ? S. af Land-Commissær Benne Nummesen og Christine Boysdtr. — ~ N., D. af Christopher Schwiechel (f 1668). \ J. 535. Schl.-H. Anz. 1761 S. 441 Note. Benzen, Laurentius. Nordhastedt 19 /iol624— 2e /»1691. Stud. fmtl. i Rostock 1645. — Rekt. i Lunden. Diak. i Nordhastedt 1654. P. sst, 1662—91. .... S. af Laurent. B. (t 1661). — ~ Maria (1629— 39 /i 0 1675). Hellm. 146. 148. Benzen, Siegfried. Schenefeld 1648—-Val709 9 /a. Inscrib. i Kiel 1666 12 /i (ikke fundet immatr.). Stud. i Wittenb. Opholdt sig derefter 8 Aar i Kbhvn. — P. i Stellau 1686. P. i Schenefeld 1688. P. og Pr. i Meldorf 1704—09. • ■ • ■ S. af Benedict B. (f 1687?). — ~ 1688 Elisabeth Sophia, D. af Kornhandler i Bramstedt Peter Wichmann. Hellm. 81. F. 16. Liib. 277. 455. C. lit. I. 39. Dithm. Gesch. IV. 390 f. A. f. S. u. K. V. 347. Bentzon, Tyge. 15-—1595. P. i Randerup 1566— ? (synes at have resigneret før 1579). W. II. 589. Berenberg, Ludolph Anton. Celle 12 /4l708—1757. P. i Saems (Lauenburg) 1734. P. i Bordesholm og Comp. i Briigge 1737. P. i Gromitz 1738—57. 1°~ Ilse Maria Krebs. — 2°~ N., D. af Rekt. i Preetz Matth. Gottfried Leifhold. Schw. 407 f. Liib. 159, 324. Hr. Berend. — Diak. i Horsbøl 15-• J. 532. Hr. Berend. — Diak. v. S. Joh. p. Føhr 15.. J. 566. Pr.-Ber. 1826 S. 383. BERENS. BERENDS(EN). BEHRENS. BERNDES. BERN(D)S (jfr. BERNHARDSEN. BRANDES). Berendsen, Andreas. Flensborg 23 /2l689— 28 /»1723. Stud. i Jena 1712. — P. v. Helligg. K. i Flensborg 1715—23. • • • • ~ Anna Dorothea, D. af Borgmstr. Barth. Hoe; hun 2 ) ~ Chr. Detl. Claudius (f 1756). J. 890. SI. Kb. Ud. 163 L. 7—8. F. Graef: Heiligengeist. 38. Nied. F.-G. XII. 160. Berends, Andreas. Flensborg 1714—1770. Stud. i Jena 1734. — Diak. v. Slesv. Domk. 1739. P. i Borsfleth 1763(62?)—70. .... ~ 1743 Catharina (* 15 /4l726), D. af Købm. i Flensborg Peter Timm og Anna Cathar. Hansen. J. 1079. Liib. 218. A, f. S. u. K. HI. 231. O. H. Moller. II. 18 L. 26—24 n. Nied. F.-G. XIII. 32. Berndes (Bernhardus. Ursinus), Jacob. Scheningen 15-—1597. Diak. i Hemme (1556). P. i Wesselburen 1569—97. • • • • Svf. t. Eman. Dit- mar (f 1607). F. 34 f. 649. Dithm. 1927 S. 11 f.