Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historic har den 23. Februar 1908 besluttet at udgive Vitae Sanctorum Danorum ved Professor, Dr. phil. M. Cl. Gerlz under Tilsyn af Professor, Dr. phil. Kr. Erslev og Professor, Dr. phil. H. Olrik. Ved Sidst- naevntes Udtrsedelse af Selskabet i 1909 valgtes i hans Sted nu afdode Bibliothekar S. M. Gjellerup. Nina Bang. L. Bobe. Chr. Villads Christensen. William Christensen. Kr. Erslev. J. A. Fridericia. Aage Friis. M. Cl. Gertz. Anna Hude. Ellen Jorgensen. L. Lanrsen. Johs. Lindbcek. M. Mackeprang. C. Nyrop. A. Olrik. V. A. Secher. A. Thiset.