¬ęSSj 31 tKfc .Ad folidarum enim non minus, quam ad fluidarum par tium, & maxime neruorum mechanismum Ox virtutem ia- bes hae redundant. Inde enim fieri videtur, quod febres horum aegrorum fer per aliquid anomali & contumacis fe rant. Atque celebres noltra aetate febres illae neruoiae & affe&us fpasmodici, nonne forte huc referri & ex plicari in omnibus litis fymptomatum miraculis pofiint? Certe rebellem illuni aduerfus optima medicamenta, quae de triplici luo fonte medicina miniftrat, genium; * iflam leuitatem fpecie morbi; litam fere integram ceiTante paroxysmo valetudinem, & alacritatem corporis, qua fa cile alia ratione comprehendas, & principiis redioribus probes ? Haerens enim in intimis corporis penetralibus mordax & lubtile malum, neruisque iniurias fuas maligno & acri flimulo inferens, fi quid aliud, miram mali perti naciam & vim toties inui&am , ficuti in febribus putridis, per volatilia & huic fenlus & motus fonti adlperla inqui namenta fieri folet, offendit. Sed haec iufficiant.