(5X5 30 tKS» fortafiis horarum aegritudine confligatur; Sempronius, eadem arte & via vfus, inter grauiflitna fymptomata vix morti eripitur; 1 itius nulla arte leruatur? Vnde tot noua & i nex pedata mala in his fele cum primario coniun- gunt, tantamq e morbi compluat! perniciem efficiunt? Tempeflarum anni & aeris, vitae generis, temperamenti, aetatis, fexus denique difcrnnma praeter rem argui, no runt fatis illi, qui 111 fanandis huiusmodi aegris verfatio- res fuerint. Solicita enim horum omnium ratio habetur, inprimis in iis, quib is contagia inferuntur; adeo vt, fi in aliis poflit aliqua, in his tamen nulla tanta ad tantam diuer- litatem efle efficacia. Maligna potius lfta & occulta vitia, vifceribus imi maxime ventris inhaerentia, quae data hac nunc opportunitate moueantur & veluti in orto aliquo in cendio vim, rapinas & caedes ad publicam calamitatem moliantur, hic agnofcenda videntur, inde etiam, vt & hoc argumento vtamur, emeticorum & aluum mature ducentium tantus in his morbis vfus efl. Atque eadem profedlo omnium fere morborum, praefertim febrium eft ratio, eaedem mirabilium difcriminutn cauflae. Febrium enim illarum, quas putridas vocamus, maligna & exitia lia pericula inde duci plane videntur. Sed inflitutuin in his efle longioribus non permittit. $• 28. Inquinamenta denique arthritica, fcorbutica, vene- rea, pthifica, aliaque ex morbis praegreffis rei icta, a pa rentibus etiam accepta, quicquid hodie quidam negent, malignitatis in morbis vim & momenta habere poiTunt. Ad