cum vifcerum abdominalium adfeiflibus ? Scilicet non fubitanea & celeri iniuria praecordiis & mefenterio longis & repetitis diaetae erroribus illata vitia prorumpunt; quae lenta potius & taciturna ferpant & progrediantur, lenibus- que & vix fentiendis incommodis primo quidem affligant. Refte fibi valere homo faepiflime videtur, qui talem in praecordiis anguem, tetro halitu fontem infignis mali colligentem ferat. Nunc vero morbo quodam, eoque forte leuiori, focia imprimis febre, confligatur. Statim de fede fua & latebra fefe profert doloium malum, & primario morbo fiippetias fuas maligne mifcet. Hinc ifla tanta rerum fubitanea & improuifa cataflrophe* tam noua & vehemens malorum fymptcmatum fcena. Prae- uidere nonnunquam forte exercitatiori medico licet has infidias, has alienas fuppetias. Verum faepiflime clan culum & e longinquo ita agunt hoftiles impetus; turba rum, diflidiarum, laborum tam perniciofam coecamque flruem parant, vt nulla mentis & iudicii acies neque prae cipere, neque auertere queat. Variolarum & aliorum exanthematum vnum efl & conflans procul dubio, fui generis miasma, feu contagium. Non attinet hic pluri bus de ipiiiis natura exponere, & fluidane fit, an folida, anfalina, an volatilis, an putrida, anaetherea, quaerere. Cum vero femper & ab hac matre eadem nafcatur foboles, inquilinam & propriam, in quauis fpecie, indolem eam- que perpetuam eife oportet. Sed videamus varium in quouis corpore morbi curfum, varia fympromata, varia pericula. Vnde haec tanta diuerfitas, vel apud eos, qui bus infitione contagium omni adhibita cura & prouidentia excitatum efl? Vnde Caius leui, paucorum dierum & D 3 fortaflis