7 § 4. Frisones septentrionales integrum fere jus autonomiae sibi ser vantes, vetustorum institutorum amore acerrime semper defenderunt, ita ut jus antiquum quasi dentibus ab iis retentum dici possit. Qua re quum jus apud eos illo tempore, quo piincipes universitatum provinciarumque autonomiam agnoscebant atque magni aestimabant, mutandum esset et emendandum, hoc vel ipsi fecerunt, vel principes de ea re cum iis pacti sunt. Jus vero de consacramentalibus ideo fortasse hic admodum necesse fuit mutari, quod quum ut in Dith- marsia saepissime adhiberentur, 17 ) abusus rerum finem procreare solet. Et primum quidem coerciti sunt anno 1546, quo placuit ipsis Friso- nibus, ut in singularibus tantum causis necessitate urgente juris antiqui juramentorum usus fieret, 1 8 ) quod art. LX. statuti anno 1558 repetitum est, 19 ) atque lib. I. art. XII. et XXVIII. juris terrestris a Joanne seniore duce Strandfrisonibus dati. Jus vero Eidorastadense anni 1572 art. XII., quae jure communi de juramento litem diri mente constituta sunt, fortasse eam ob causam accurate continet, 1T ) In judiciis Frisonum res aliter se habebat ; certe in terra Eidorastadensi rustici judicabant, non juramento obstricti, sed ut dignum est hominibus liberis: Bt Manschoppe und bi er Ehre. Cf. art. XXIX. juris terr. Eidorast. anni U2fi, 111 Dreyeri: Vermischle Abhandlungen 111. p. 1471. ls ) Ita rem enarrat M. Ant. Heimreicbius in annotatione ad lib. I. art. XII. j lir,s terr. Strandfrisonuin ab ipso editi. Cf. corpus statut. Slesv. I. p.439. 19 ) 1* c. — ivo idt averst de unumgenglicke J\oth erfordert, so schall (docli nicht lichtlich') dat Olde Landt-Iiecht mit Eden gebrucket werden. — Dreyerus, 1,1 cujus libro: Vcrmischte Abhundl imgcn I. p, 18!). hic codex invenitur, legit: do>h lichtlich; duo autem libri mssc. bibliothecae universitatis Kiliensis habent: duch nicht lichtlich, quod inulto aptius est ad legis sententiam.