METAPHYSICES ET LOGICES PROFESSORI . Rem . Nllnc tua Res agitur» Rent à o tibi , non tarnen abs Re . Accipe Rem ; nam fie Res , O Amice , tuliu JE re tuo me folvo , Tibi dum folvo , quod è Re , Dumque bonis verbis Rem tibi tradobonatn . Rem facias , Resfalva tibi fit , Refque fecunda : SintTibi , & in lauta Re modo femper agas . Tumagnam nobis meditando reilituasRem , Et pro Re nata Res gere , finge , tuas . Sic , quod ego nequeo , pro Te Res ipfa loquetur . Tu , quasfolushabes , Res tibi habeto tuas» POLITICES PROFESSORI Faciem Jani . EN cape nunc duplicem pro Sirena : muñere Janum , ' Et qui pra : teritum quique futura videt . Principio finem femper Prudentia jungat , Non malé fic ipfa in fimplicitate duplex» MORAL1VM PROFESSORI . In Tempore Novo Mores Antiquos . MOribus Antiquis quondam Romana ftetit rei , Et Mores femper difplicuêre novi» Tolle no vos Mores , quamvisnova tempora furgant . Perftatin Antiquo gloria fumma Bono . Moribus Antiquis Tibi nilantiquius efto , Nil^»rius , Se bene fic omnia eautus ages . Nil veteri melius vetus optet Amicus Amico . Moribus his morem fi geris , alta petes . ' Hi Tibi fiotMores : fic omnium habebis amores . Tu qu« Vota dedi , fatafac effe DEUS ! CIVIBUS ACADEMICIS , Laurus . ACcipe nuncfacras , Phabeia muñera , laurus . Accipe , quosramos Strenia Diva dabit . Accipe , doftacohors , Mufajumnata fubumbris Gemina , quasStrenas Strenuus omnis amat . Ergo , utigenua virent ( namqueoptima ducitur actasJ jEternâ vireant tempora fronde Tibi . NOViE ACADEMIÌ£ . Nova Sécula^ . SUrgite Parnaffo nova furgite Sécula noftro ! Sed nos hscc fruftra vota precefque damus . Ipfedat aufpicium PRINCEPS , Sol nofter , Apollo lpfenovos annos & nova feda facit . autor sibiipsi . Nihil . OMniaqui dederat , quae reliant muñera Vati ? ¡ Quodíupereft , capiat prodigus ifte NIHIL» Ipfa quidem Nihili eft Mufa , & nil poflìdet ipfâ - . E Nihilo tarnen hace muñera magna dedit» Poffidcat mea Mufa Nihil ¿ Tu Numinis indar E Nihilo PRINCEPS Omnia SUMME facis .