NOBlLl ACEXIMIO JUVENI vi , . GEORGIO LUTSCHIO CIBINIEN - 1 ' SI TR ANSTLVANO , Amico plunmum dileffo S . P . D . MartinusNssselius Moravus^oet . Laur . Cjef . NEmointcr ftudiofampubem , Nobilis acExi - miteJuvcniSiilt ego quidem opinor , täm vuitu - ofus , täm fcvcri ac faftidiofi fupercilii cft , ut cu ' ' XenocrateGratiisßcrificareneceflum habeat , aut fic ab omni humanitate» clegantia , ac vcnuftate ab - horrct , ut fvavifllmi illius , ac merum nettar & ambro - fiam loqventis OPITII , amabiiiGcrmanicorumCarnri - num Ic & ionc ac tra & ationc frontemnoa cxporrigat , ac in liberalem deturhilaritatem . Ea n . iis inhaeret , & ag - glutinata eft virt9 ac efficacia , ut , quemadmodum olinj Disgenitits Vates , cum fila fonantia movlt , ■ cantUS dulccdinc illcAas & proritacas tra - hebetarbore$» 6s la» pidum duriffimam emolliebat progenie , ficilla , vi qvä - dam amicäac grata infinuentamaenitatem fuamac inge - rant in pe<äus , & intimos mortalium animos . yiMe certö adeodelc'dtant , & incrcdibiliperfunduntvf>luptateJut cum triftis & lu & uofa aerümnarum ac calataitafumj> qvibus juxtaCum patfiämiferä premorätqüe affligor , fubitrecordatio>eamheic , tanqvam inaqvis Lethaeisfc - peliam ac fubmergam , & detersä maefticiae nubecula , ca . sus meos foler , & animum qvafi in pedes Japfabundum crigam arq ; fuftentem . Verum enim verö non tantum ego dcliciarum illius Icporumqj aueeps fum atq ; vena - tor , fed & ea , quaereconditae fapientiae prudentia ? qs cortinaquxdamfuntacinvolucra , ftudioserimorper« A 2 ' ' feruto -