i imp ipipiniiiii iipipifflM 1 KbK 2evp , 3Z3 TOONNEEL Apuleius zjjn huyt met toover zalf befmeert ; <jr ) es fjy een Ezel word , 3 die elk met flagen eert . a Reg . 17 . JDoen Satan Jacobs huys tot tooverye bragt , Nam God hun midden weg uit't menfchelijk geflagt . • T\ Eze Lucius Apuleius irgeweefi een zeer ktoek Pbilofoopb van de Piatonifebe na - volgeri : geboren uit de fladMadaure in Africa , van een ccrlijks en vrornc afkomfl : heeft geleeft ander de Regeeringe det / ( eyzers Hadriani , en betn te artbago in degoede konften geoeffent . Vele nitnemende werken zijnvan be m befchreven , dic door de verßin - àende Ttjd en der Rpovers moetvpilligbeid meefi alle verdonnert blijven . Onder ander heeft hygemaakt een baek . van den gulden Ezehwaar in bygeleerdelijk handelt , boe de tnenfebe door zijn zotte ncufwijsbeyd raakt in veelgevaar en periculenjot by eytidelijk als een beeß snoet dolen en alles uitftaan , ter tijdby ter bektntenijfe van zijn verleden daden , de wijs - beydombelfl . Of als andere zeggen , dat Apuleius onderbitfpelvan den Ezel een klare heeldenijfe van des menfehen leven betft willen uitdrukken , on> te beivijzen boe vele verán - tieringen de menfeb is ondermorpen , hoc bedrieglijk en onftantva [ lig bet Avontuur zig alle tijd zun laat3wat de onzekere uitvoeringe der raadßagen , en boe onverwagt de uitYpmflen zig dikwils tot tengoede einde ver tonnen , pgor van de pigter u venìge na arder openinge doen z / tl . Doen