f\P defe vvijfe ging liet toe met de gaven die Alexandro Magno ^ - 'op zij n bruylof geprefenteert wierden . Want fo haeit de re voor den man quam , dat Alexander Magnus aen Statyram Darij dochter wilde hijlicken , foo hebben veel machtige Potentaten groote Gaven bereyt , ende tegen de bruylofs feefte Alexandra Magnum daermede vereert . Maer alfoo Alexander merkte dat fom - mige met een valfch herthaergefchenckenprefenteerden , foo heeit hij fulcke niet willen ontfangen , maer die felve met den ge - nen diefe brachten te gelijck verworpen . Athen^üs . KbK 2evp - 3Z3