94 War ande der Dieren . 94« DsVpolf VerVoigt . hetSc / w ff * QÖo ift eenige Roomicìie lbldaten vergaen . Want als Titus Veß * ' ^fianiis de Roomfche Keyfer Hierufalem belegert had , drongh «a£ Roonvfche krijgfvolck in't veroveren vandeStadt met alle mach1 - op de Joden . Endealsdeloden 'tgedrang nietlanger wederfta^ konden , vluchteden zij inden Tempel om haer te lalveren : mael " tkrijgfvolck fnelde haer foo na , dat zij haer haeftlijck daer uyt maekten . A Is nu dat krijgfvolk met groter ongeftuymigheX inden Tempel drong , nam het vier rontom den Tempel alibo de o\ ( erhandt , dat zij de vlammen niet langer ontloopen kond^1' máer in diefelfde jammerlijck verbranden moeften . J o s e p H ü 5' KbK 2evp - . 3Z3