59 Warande der Dieren . f$ . T ) e hangende Wolf in V Schaeps - vell . \ Eüjck de Wolf tot de Schapen , alfoo arghliftigh heeft DARIVS hem gemacckt tot de S A C A , F ^ / VI ! 1 J _ t_—1 - — ! ! / »m am Ja tiaiiJaI ^an íí^PI " irrxr 1tì A im / > liAAn«n irAH^aolt > . Cr Want als hy die fei ve wilde bekrijgen ende vcrdelgen , dacr izy in drie hoopen verdeelt «'¿f footooghhy in aller ftilligheyt od , ovctviel onverziens d'eerfte hoop ende verfloeghfe alle - na trocken DA K1VS ende zijnkrijghfvolck der verflagenen kleed'ren aen , met hare ruftingen , r ' - 1 ndersofhCI - haervriend - g . aen , endc < - trocken alfoo op de tweede hoop ¡als de SA CAE haer zagen komen , meynden zy niet anders ofhíjrf lenharemegefellen , vreefdenvoor geenperijkel , en toeenfe met juyehentegen omhaervrienjj t'ontfangen . Maer de verkleede krijghsknechten DA RI 1 vielenfe met gantfeher macht aen , endc CK floegenfe alle . Hier op trocken zy alfoo verkleedt aen den derden hoop , endebehieldendacl , ¡ji de overhandt . Eyndelijck wierde DAR1XJS na langgepleeghtgewelc endc arghlifiigheytVJ1 eygen vadei AB . TAXEB . XE in der gevangexüs onthooft . KbK evp - . 32