54 War . ande der Dieren . * 4 . De St eertelo Ce Vos i SOodanigen Vos was Adalgerìus . Want als hy op een qua^ feyt gegangen , ende uyt bevel des Keylèrs Severi zijn haj^ ende baerd afgefehoren was , is hy alibo wegh gereyit ende by oc zijnen gekomen y dien hy föchte wijs te maecken , dat zyoock fonder hayr ende baerd terftont gaen fouden } ende wat de fchafc' ke Vos van d'andere Vollen niet konde verwerven» dat hee# Adaiger im van den zijnen verkregen . Marcus Welserus . 'MW 4 5 6 7 8 9 . 10 11 12 13 H Wl