KbK evp - 32 " A Libo heeft het toegegaen met Ottavia , ende Toppaa Salina Neronis wijven . Want Nero queldc ende mishandelde Ottaviam zeer qualijck : maer Toppœa , àie Nerotti zeer lief was , had met Ottaviageen meedelìjden - Doe nu Ottavia foo zeer belwaert was , ende de mishandelinge niet langer verdragen konde , ende datNero oock merckte dat'et haer het meeftc leet was > dat Poppœa geen meelijden met haer hadde , iôo hield hy op Ottaviam foo hard te quellen , ende begofte foppaam van geli j ken te doen . Suetonius , Warande der Dieren . 30 . T>'overladen Ezelen't Teerd .