E M B L E M A T A , L . Dekeur - wijz leert van't geen hem zegrt NU on - langhs , als de & onrì was legen y Dat cT aerde was verkorß 3 bet waterßijfais glas , • Eenjonghman } anderz^ins niet onbequaem , genegen Te we ten3 op het nauwfl , 9vat van de koude was : Gingh , met een & oet bedrijf , eeny & er - ftave lecken , IVaer aen hy eengroot vel van z^ijne tonge liet . V Was kluchtigh om te zjen z>ijn labbe & 00 te recken . Geloofe erraisghy wat metfihaed offchand beriet .