2ói EMBLEMATA . xxxvr . U zelven hoort , geen ander woorci . MAer Ijfrouw , z^ierghy niet de reden van u mnnen I 'î Is Zocker tot uß>ot , datghy niet kontv er ginnen , Bat al wat dees verließ , met een benautgela et , Tot u vermaeckgejchiet , met voor - be dacht en raed . Dan tyiltghy even - weluyt dit gejpel wat leeren , Tot betringh van uw & ielì mit uyt uw boez^em mer en Deßim laet - dunckentheyd , die veel van u ver ley t , En doet als vaß om - vaen , al wat u wert gez^eyt . Kk 3 » Uy t -