emblemata . XXXII . E en hoeren fchoot is duy veis boot . KbK EVP - . 32 Zlet aen deesjonge lien : fyboerten , en fy fpelen : Geen kort - wijl ofgenucht en kan haer oyt verveUn . Een licht er in de fchoot 3 als een verronnen knecht , T ) ie tot een doel Zjijn hand 3 vooryders banden leght . toit is Dalila * fchoot , daer in 'veel menfehen roncken : Zj krijgen flagh opßagh , nochtansfy blijven droncken 3 Enfhcken in haer 'vter >• zj en kennen ni et den man 3 JDieflaet , en lijfen z^ielin d'helle werpen km .