1 $>6 emblemata . XXVIIL Gewoonte maccliteelt . T\ E Rat , diefmeercn vet voor * t grootßegoedverkieß ? Haer eygen zjn en min , deur kunfl en leer ließ . Zy ßaet hier met de keers , en lichtet al de lie den , Daerfy en lucht en licht te voor en placht te vii e den . Wat ijjer dat gcwoont en leer niet overwint Ì Demjlde haes den hond oock z^omtijds wel bemint . tlet kind van bootee gee fi wel betert en veraerde , AI naer dat d'ouders tucht de roe gebmjckt offpaerde . JJyt -