DE krujer druckt en dringht , totßiveetens , hijgen , jï nen , Zijn hoofd 3 en gantJche lijf , by - na op d'aerde leenen . De karre volghi hem naer , geladen vol van brandy Van achter , tot behulp^geßeken met der hand . Staetfiil' , ò menfch ! en Zoiet mv z>ijn en w bedrijven : U9P Zjin en u wgepeyns altijds op d'aerde blijven . Ghj treckt een karr vol ZjOnd , vier - voedfel van de hei : De duyvelfieçcJit enpreeckt , en helft u in tgequel . Up« 191 EMBLEM ATA . XXVII . Des menfehesaerdhanghtnaer der aerd .