IP " « E En rinck vanjonge lien , gevlochten by de banden , Daer - om een fnellick lo opt , omjemandßugs te den : Elck - een dieflaet bevreeß , en dickmls draeyt en went y , iBeducht , waer de & e loop z^alnemen haeft eenendt . De wereld is een rond , daer in wy me rächen ringen , • De duyvel lejt den band , om ons in V net te bringen : Hy lo opt , hy draeft , hjjaegt . Elck - eenJy op z^ijn wacht - , Want die ni et om cn Zjiet , in V Itjden wert gebracht . 14 , 8 EMBLEMATA . XX . . <£> Een oogh in t zeyl , dat gceft u heyl . iKbKW ' 5 6 7 8 9 • 10 11 12 l U J