HOegaet dit z>oo te rnrck ? Vfijfet is uyt - getogen , De wijnflaet als een muer & ijn aerd diefchijnt ont - vlogen . De kuyper weet den treck : de mjn mlz¿i ] ngeperfi¿ Danis V dat hy eerfi loopt , e# uyt z^ìjn volheyd berß\ 7^2 / 5^ / verfuft ? wy & ijn dees volle vaten . Die door wee Id' on - getmt , God en ons ziehen baten : Dan z^ijn wy vrome lien , als God ons meefl verdruckt . Want heyl en heyligheyd vergast ^ daer 7 al gefacht . Vß : EMBLEMATA XIL Veeldrueks , veel gducks .