EMBLEMATA IV . Nu , hola , mond ! niet al te bond . * 5 GHj z , egt , ghy draeght een pack , en gaet dm omme~ tragen , Vföe dat het quanfuys , in uwefleed' z^aldragen : Eick een & et wat ghyjaegt , • een duyvig beck - ge treck , Op dat ick niet en & eggh' , een innigh tong - geleck . M aer Zjijtghy niet beducht > wie dat op hem z¿>al laden Dat drouuig z^ond - gewicht , die helfeh - geneygde daden , T ) aer in ghy hgt verfirickt Ì PVcl wilt ghy & ijn bevrijt l Kuß Godes Zoon , gelooft> en & ijnegramfehap mijd . m KbK evp - . 3z " 10 11 12 13 14 15 cm