y In matrimon'o cum H IEKON YMI R . OS S 11 Civ'S ChiIon honclli filiaCaftifs . O C C E L I A 7j , X X X I X . annos finc prolc bcnc t ran fcgi ffe t ■■ Tandem Sencftutc & dignitatc vencrandus , R . crum ufu maximarumj & Sapicntia p rarditus Morbis pcrnicialibus exagitatus . Podagra , Hcrnia . Calculo . A ßlutaribiu laboribiu , operibut aßiduis Fato benigno quiefcens^pldcide in Qhriß» Scptnagenarius Obdormivit , CHILONII HOLSATORUM 14 . Dcccmb . Anno 1611 . Cum Lachrimii fc gemitibas Avunculo . Compatri . affini & propatri . deGderatifsimo fecit : HIERONTMVS ROSS . Chilon . Anno 1612 . i4 . Dtcemb .