. 50 M E M ORl£ S . M . DHTHER11S MAURITII M INDi Anno i r 4 t . l . Auguft . Vctufta VVcftphalix Familii NattiSy Primi«literis . ibidem & Lun * burgi Eruditus , Roftochiumq , in Acadcmiam Ablegatus , Vbi quoq»Laurca lMiilofophica Rcdtmitiu , VIR , Tietate , Candtrc , Doüt inA , Eloquentta 1Jirtutum^ Nebilifirn * culturo Clarißtmus , Apud principe ; Holfati * Illuftrifsimo« HonoratiiSy A tote Equeftri Holfatico cclcbri ordinc In nuximo prccio . Habitus , ASenaty amplifs . Rcipubl . Chilonicnfis Et Auditoribus Favorc & Amore» DignatuSy Cum Scholar & Ecclcfix Chilonicnfis explorata fidc & c induflria fingulari K . c<flor & P - idor per annos X 1 . I Fidclifsime praefuiflet . & Prarpofitura fimul ejus Diceccfeos XX VIII . Ad Annos fonftus effet , Benc de Scholis & Ecclcfijs . totoq5 ducatu Mcrifus , In