* * •83 öS - * * 29 R . O ST O CH 11 pofthzc ftudijsaddiftus . adhzfi Prscclaris iftic cximijsq - , viris : Quorum me adjuvit tum converfatio , multum Profuit & vitae tcmpus in omnc mihi . ♦tnde Magifterij tandcm decorarus lionorc I'rzficior juvcnis Cimbrica in urbc Scholz C H I L O N11 , 8c paucos munus Rcftoris adannos Suflinui . fpargcnsfeminagrata Deo . Doncc totius mihi curam Chriflus ovilii Commifit facri Chrillicolumq ; gregis . Cujus Paftor cram plufquam fex lullra fidelis , Tradcbam & Zelo dogmata facra pio . Multa lue perpeffus fumoiim . maledi£ta , minasq . , Cumqt lupis crcbro pugna ineunda fuit . Prarbuit aft Dominus mihi tutum femper afylum . Perficcrem officij ut munia jufta mci . Mequoq * P R . i€ PO S IT UM vicina Ecclefia vidit Borsholmenfisagri Chilonijq , fimul . Scdulus infpeftor cunftorum f'acU notabam , Impia deteflans , aftaq , juftaproban« . Aurea , praeipue mihi erat Concordia cordi , Hoc , fua tranquille ut quisq * teneret . agens . Sarpc fimultatcs rixasq» , mihi una voluptas Et labor optatus compofuifle fuit . Cimbriatcflis erit , proccres , civcsq ; , coloni . Quod pacis fusrim & relligionisamans : Pauperibus facilii , cun£lii accommodus atq ; Rebus in adverfis ferrc paratusopem . Hinc , alijs dum pro modulo infervire labore , Confumor , prifeus deperit atq * vigor . Vlxi , & conftanter bis feptem iuftra peregi Curfum quem dederas Chriftc fubire mihi . Cliiionij corpui requiefeit , vivit inalta Mens meatcrfclixxthcrcaq» domo . MATTHMVS B Ä C Ut l ST E X HU . & D . luftm ftfnit . D üj ME -