£u9iigeIion ff mit ^egen cm auer / vnde ftch / dat he mit ( ol fem vsefcres vorf<f ) c & c & c / fprticf he / warlyben desse mansche ys Gades f^ne gewesen . Vnde dar weren od1 s^ouwen / de van vcnw Tolles ansezen / manck welkerei ? was tWaria LNagda^ lena / vnde illrtrta des tlcnctt Jacobs vnde Joses moder / vnde Salonie / de eine oc ? nagenolget hadden / do he m Galilea was vnde gedenct / vlide veleandere / de mit eine henvp na Jerusalem geghan wcren . Vnde am anende / de wyle ybt bc rnstdacl ) was / welb'er Yö de v5rsabbath / c^uani Joseph van Annmthi'a / eyn cr^ bar Radthere / de od1 vp dat ryic Gades warde / de gmcP tJnlüfc» hcityn tho pilato / vnde bat vinme den lycham Ihcsll . Pllatusoucrst vorwunderde fick / datherededodt w . is / vnde rcp dem honctinanne / vnde st - agede en / ystt he lange gescornen were / vnde alfe he fdt ervaven hadde van den ; houetmanne / gaff he Joseph den lychan» . Vn' de he kosste lynewandt / vndc »an» en ajf / vnde want en irf datlyncwandt / vn lede en in eyn graff / dat was m eynen vels gehonwen / vnde wolterde eynen stcn vor des gra^ uesdör . Guerst lNan'a Magdalena vnde IHan * sts fegen tho / wor he hen gelecht wart . D^tBölleynde £qpitrcl . Matth . ( ttbc do de Sabbath vorby was / bofften rrvj . tlTan'a tl^agdalena vnde LNana Iacobi vnde Salome specerye / vp dat je qne»nen / vnde salneden en . Vnde sc qnemen thom xr . ! grane / an eynem Sabbather seer fio / do de fünne vpgmck / vndc fc sprehen vnderandcrn / wol woltert vns wi .