2 4 . 1 Flohentii Schoonhövii Nomen ; in obfcuras detrudit pulcbra tenebrai Geßa patrutn , nil que ipfa animo laudabile volvit , Sic Heros quondam , domitis agnomen ab Afris Cui virtus invitta tulit , filen Aor is acerbam Pertttlit eclipfim in nato , pr<£clara¡¡ue magni Fatta patris , fobolis crimenque , & fligma fuerunt . At teflosjuvenum , quem quondam cura benigni Sideris , & placido viderunt lumine Parca ; Mens alia impeüit : namfamœ incumbere patrutn Vileputans ; proprio geflisJplendere nitore , Nonfecus ac quondamgenerofi feminis infans Magnus Alexander , fertur doluijfe , parentem Omnia jamvicijfe , fibique baud effe reliäum i« quo virtutis proprtx queat edereßgmm . Matte animi luvenis tfemperfc batic comer e partem Pergetui , ' qu<e , cumvitienturcunttafenettày Emicat , & longis viresßbifumit ab annis . Ad Amicum quempiam . DVm tu moleßö commorans in oppido , Amice curas , quid Jever a cogitet Cohors Iberi , quifve publicœ rei Statusfit apt us , atque vertici tut ? Curando crines albicantes imprimis - , Egofolutus omnibus moleßijs , Horti beatos términos Utus colo ; tìic in virenti molliter ripa cub ans , Mulßisfufurris arborum trementiutn , Aut garrienti fluminis lympbâ vagi , Carpofopores , aut fub undis vitreis Pifces biantes fallo glabra arundine , Aut inter agnos debiles , & hxdulos , Bovefveßratus , tale carmen concino , Afcr¡eus olint quale vates condidit , Quando in reduttis montium cubilibus Satyrosßupentes dctincrct verftbus . Aut quale quondam confonabant Arcades Cum kW 4 5 6 7 8 9 . 10 11 12 13 14 ■