1 KbK 2evp - 323 u 5 6 7 8 9 - 1 Ingenti fìudìocomponit Ar anea teîam , Et tarnen acwElìs Jpernitur ìllud opus . Sic magnas magno promis molimine nugas Dum sigilas fiudijs warn Sopbißa mis . COMMENTARIVS . AppofitèAranearum telisvaniSophillarum Elenchi , & captionesaequiparantur , licet enim magno labore con - ftruantur , nihil aliud tarnen funt , quàm quifquiliíe lantes , & venti fpolia , & , ut Orígenes inquir , ¿Egyptia - eserana : , qucE tametíi aííiduó ogganniant , oblatrentque pra - tereuntibusj5c odiofam illam cantilenali ! / 3¿exe * f»ff itèrent EMBLEMATA . In Sophiftas . EMBLEMA LXir .