Emblemata . 47 Fortitudini jungendus aflús . EMBLEMA XVI . G¡iijdfibi ^vult rabido Vulpes conjutma Leoni ? Scilicet ut Vires adjifpet ufque Dolus . COMMENTARIVS . DIccbat ollm Lyfanderj Si Leonis exuvium non fufficití addefyulpinurn : Innuei'eTüléñs " ; quumrcs yirihnc tíneri non poflìt 3 adhibendum eile Poi um ; Htquum pacenvias , contendi nequitum eft ; clam tendcnïïârn eííeplagam . Hic Lyfander , quemadmodum in ejus vitâ memorat Plutar - chus , irridere folitus eít eos , qui vclutí_ab Hercule ti , bella apcntis~vIrIFìJs , 'citrFqu c dóIum^en - n^T Slmile huicLyfandri , Maro ctiam app'robare vidctur , cum ín - quit ; Maternas 'KbicW 4 5 6 7 8 9 - 10 11 12 13 14