Ampliiïïmis , Prudentiffimiíqtie Viris , D . Praetori ? Confulibns , Scabinis , ac univerfo Senatui in - clytas Civitatis Gouda ? , Florentivs Schoonhovivs hacc Dicat , Sacratque . Raviffimè & prudenter à praeftantiiïimo Philofopho Jitteris proditum eft , Viri Amplik fimi ; Quales in República moderatores font . , taies reliquos Tolere eflecives . Etenim cum vita Regentium publica ceníurafit , eaque perpetua , & gencrofis ingenijs non tam imperio opus fit , quàm exemplo , ipfi gubernatores fa & is fuis praceuntibus , quœfuntblandiflimum jubendigenus , fubditosfuos in cio continent , ipfaque aequi ras & ratioomnes bonosadhor - tatur , ut Jegittimam eorum potentiam , atque autoritatem , quibuicunquerebus poffint , tueantur ac revereantur . Vide , mus , ubi mens fana viget in fano corpore , vigere quoque , & eífulgere admirandas ejus funciones : fie Qvitatcs , fi ti corum , qui ad publicum clavum ièdent , du & u & aufpicio regantur , florent , & tantum ultrà reliquas urbes caput efte - runt , Quantum lenta fient inter viburno , cupreß . v¡rS , Grarciqujì ratione evaferunt toto orbe tam laudabilesinem - pe quòd caberas , quas illi barbaras vocabant , nationes omnes Sa piemia & ingenio anteirentì * % Vnde 1KbKW 4 6 6 7 8 9 . 10 11 12 13 14'