'Vytr ddams Appel Jproot Eilende , Züfid ert Doodt . JAN VÁNDER VEENS ZINNE BEELDEN , OFT ' ADAMS APPEL : Vertiere met feer aerdige Konft - Plaien . MI T SGADERS Í Sijne Oude en Nieuwe ongemeene Bruylofs 2ege - Zangen , Raetfelen , üytgebeelt met zin - rijeke öytleg - gingen ; fijn Gulden en Yferen Eeuvv ; als mede een Nikkers - Praetje . yioyty>oor defen fio gedruckt , ij . Den twsetis» druck , ■ Jioen . ^idam lagh ¿¡eque t / t , doer 't vallea inde xcttdt . • i Vloeyd' Ctter ende stank uyt Zyn verzvoere 'wonde , % 't & een ade leet en . guaaf ter veereldt heeft ¿eteekr . « J , i 4 • Cretych ¿¡ / ¡y hier Un deeljn . JPrent ziet af^aeieeldtr . \ 1 KbK 2evp - 323