fH y EMBLEMATA est mi' ser omnis amans . Tibuli . jictr Amor fraïïas Vtinam tua tela [ agittas , Scilicet exfiinBäs ajpiciamque faces . Tu miferum torques 3 tu me mihi dira precari Çogis , <L7 infamia mente nefanda lo qui . Miièria d'Amore . Mi fer' è ben l'amante , il cui de [ ir e TSleffuna cofa alleggia ; fiate , e verno Viae come fepolto in W infernot E fem pre inai fi duol del fuo martire . Tous amans miferablcs . Miícrablc eft l'amane , fort íouucnt il defìre Endurant chaud & froid , de vcoir de Cupidon l'Arc rompu , & eftaiur fon feu , & Ion brandon . ^es amans prcfque tous f - plaignent du martire * amans ✓