Vitt Indleduing . Ord , maae di Ufitnbt , at en varm herssende Tilöoieligyed qvaget Hiernen i Mangel af Solen , og at Indbtldningskraften hoS Fol ? kan allerede vcrre tcmmelig ovtt mangt Aarhundrcde forend dereö ? or - stand ret ndvikler sig . „ For at komme ril vore KrigS - Sange igten , var detegemlig OrdeneS Valg , saavelsom BessrivelserneS mangfoldige og sindrige Afvexlinger , laante af det poetisse Sprog og Mythologie , hvori vore Skalde mestendeels satte dereö Vittighed : Denne , hvad end andres Fordomme kan have derimod , befindeS paa mange Stcder fmuk , men lader sig et vel forklare end sige cftcriignc i fnldkommen Overeenstemmelse med Skaldenes Stand ogSmag ; alting Hader som ofteft Hensigt til Krig og Vaaben , hvilket giver Visse Sange en man - ! dig , eller rctrcrc en krigst Tone , som den npperlige Denis siger : Xon mollez Ulis moduli , fcd martia mctra , Ut populi ingenfum , fic qvoqve vcrfus erat . Ei bled og smeltcnde , men krigsk var Nordens Sang , Som FoltetS Lüne var , saa dercö Q . vade klang , X J t Bcsynderligt er det , at Forfatterne af vore KrigS - Sange , endog de , som levede til meget sorskiellige Tider , findes i Hensigt til det poetiste Sprog og Phraseologie for storste Deelen hinanden lige : Danen beständig at holde i Hcrvd , hvad som engang var vedtaget og almindeligt , havde ei mindre Indflndelse paa Digtekonsten end andre Ting og dersor tillod den ey ar ombytte denö gamle Dragt med cn Prydetse , som maatte synes mecr ester Moden , og gav hendeö Soirer Taletonsieu ct saa yndigt lldfteiwe . At