NANCY . Nancy är Jacques Callots fosterstad , där hade den store konstnären , etsnälens häxmästare och filosof , sitt barndomshem . Det var frân denna af gotik och medeltidstradition fyllda lotliringska furstestad , som han , ännu blott pojke , drog pâ sina första irrfäder tili Italien , konstlandet , som han drömde om , där han satt och tecknade i sin lärares , myntgravören Démangé Crocqs trânga verkstad . Och det var tillbaka tili Nancy , som han efter manga âr ätervände , redan berömd artist , sedan han fàtt sitt lystmäte af skönhetens förlofvade land pâ andra sidan alperna . Lärt hade han oändligt därnere , men likväl bevarat hemtraktens lynne . Som loth - ringare kände han sig lifvet igenom . När han hade sorgen att se hemstaden förlora sin själfständighet , eröfrad af Richelieus statskonst , och Ludvig XIII ville öfvertala den beryktade raderaren att flytta tili Paris , vägrade han envist . »Hellre hugger jag tummarna af mig , » berättas han hafva svarat . I Nancy inristade han pâ kopparplâten sina mognaste och starkaste arbeten tili oförgängligt lif , och i Nancy dog han . Den , som älskar Callots konst och länge drömt