MIÇLAS LAFRENSEN D . Ä . 75 niclas lafrensen d . y . och för - bindelserna mellan svensk och fransk mâlarkonst pa 1700 - talet . I . niclas lafrensen d . A . Lafrensen , ofta förkortadt Lawerents , hette en gammal borgarsläkt af tyskt Ursprung , bosatt i Stockholm alltsedan 1600 - talets midt . Dess äldste , nier kände medlem var skepparen Michael sen , far till konterfejaren och miniatyristen Nielas d . ä . , och farfar tili den berömde gouache - och miniatyrmâlaren Nielas Lafrensen d . y . Michael Lafrensen , som lefde och dog i holm , forde , enligt handlingar i Stockholms stads arkiv , pâ Reval ett skepp med den artiga titeln »Fru Johanna» , tillhörigt ett rederibolag , bland hvilkets delägare fanns jämte andra aktade och förmögna män ingen mindre än en af hufvudstadens borg - mästare , herr Olof Hansson Törne . Pâ äldre âr öfvergaf Lafrensen emellertid däck och kajuta .