NICLAS LAFRENSEN d . och FÖRBINDEL5ERNA MELLAN SVENSK OCH FRANSK MÁLARKONST PÁ 1700 - TALET KONSTHISTORISK STUDIE a f OSCAR LEVERTIN fjärde upplagan stockholm ALBERT BONNIERS FÖR 1 , AG