OSCAR . LEVERTIN NICLAS LAFRCNSCN B . Y . V Stockholm Albert Bonnicrs förlag Pris 7 kr . ; inb . 10 kr .