INNEHÂLL . Svenali och fransk medaljkonst under 1600 - talet 6 Den retrospektiva konstutställningen 45 Barocktiden 45 . — Rococon 54 . — Gustavianerna G3 . — Ofver - gângen till 1800 - talet ocli vJrt sekel 71 . Carl XIV Johans - utställningen 82 Tvi sekel a£ Stockholms lif 100 Stockholm i den svenska konsten ( med 13 bilder ) 100 Stockholmsnaturen i svensk dikt 157