254 SVENSK KONST OCH SVËNSK ÑATUR derade och fint tänkta deras mâlningar kunna vara , sakna de i regeln nâgot af detta obeskrifliga , ofta obetydliga , men hemlighetsfullt valda , som sätter punkten öfver i , som lâter minnets strängar skälfva som för en älskad hâgkomsts beröring och bilden springa lefvande fram ur fantasien . Af stockhol - marna själfva hafva blott fâ gjort nâgra allvar - liga , konstnärliga ansträngningar för att i dikten fânga och fasthâlla fosterstadens karaktär . niel Fallström gifver verkligen ibland liksom ett eko af Stockholm , en 1 jus genklang af en fest - dags klarhet , men endast tack vare improvisatio - nens lyckträff , som den längs strömmen vand - rande trubadur han är . Harald Molander hade af natur och böjelse större förutsättningar för att blifva en Stockholmsskildrare af rang . De fà an - satser han gjort lysa af fyndig iakttagelse och kvickt skimrande humör . Men det blef hos denna yt - och fragmentmänniska liksom allt annat blott ansatser . En särskild betydelse äger däremot Georg Nordensvan genom att , själf en gâng mâlare , i sina korta , men alltid artistiskt säkra skisser se pâ Stockholms och dess omgifnings natur med den moderne plein - air - mâlarens öga . Öfver hufvud taget har inflytandet frân de sista decen - niernas utomordentliga konstnärer , bland hvilka ju finnas fiera Stockholmspoeter af första rang , stärkt inverkat pâ den nyaste skolans skildrings - konst och âtergifvande af fosterstaden . Den , som litterärt bäst omsmält detta och af de yngre âstad - kommit det yppersta , rent stockholmska tili ton och färg , är Hjalmar Söderberg . Redan det lilla