GUSTAV WIED 213 Der siges i Urskovens Dyb — hvor Sol ej lyser , hvor Yind ej fiordes — bag de dunkle Blade , siges der at leve et Dyr , o . s . v . Dylikt meddelar en ungefärlig bild af Wieds framställningskonst , för litet uddig för att nämnas kvick , för litet vingad och fladdrande för att fâ det sâ ofta missbrukade namnet humoristisk , af en lag men trygg och robust komik , upplyst af en blod - full spjufvers starka , lysande humör , mot hvars eldljus beskedliga filistrar och kälkborgare fâ gro - teska later och proportioner . 11 januari 1900 .