KARL A . TAVASTSTJERNA . DIKTER I URVAL . Det var en förträfflig idé att gifva ett urval af Tavaststjernas poem , som ur hans olikartade versböcker samlade det mest karaktäristiska och lämnade en koncentrerad föreställning òm hans poetiska alstring . Särskildt borde ett sâdant urval vara kärkommet och nyttigt hos oss i Sverige , där Tavaststjerna säkerligen blifvit alltför litet känd i sin egenskap af poet . Medan han i sitt hemland kanske just som diktare värderats högst , har han för svensk läsekrets först och sist stätt som novellisi , prosaberättare . Helt obefogad synes mig visser - ligen icke denna uppfattning . Berättare var nog Tavaststjerna framför allt , trots sitt poetlynne med dess ständigt blâsande , äkta lyriska vindkast . Man ser det ocksâ af hans poesi , som gärna har ett novellistiskt drag och älskar den lefvande , i fiera moment utvecklade Situationen . I fiera af hans poem finns ett rudiment af en intrig , och mànga skulle kunna omberättas pâ prosa och äfven pá prosa fä ett konstnärligt existensberättigande , ett bevis pâ , att rim och rytm icke alltid varit dessa