8 NORDISK LITTERATUR sin fantasis outtömlighet blifvit sitt lands national - diktare , och hans ansikte med dess blandning af militar och drömmare företedde ocksâ i det yttre hans själs korsning af sinnelag , sittande i vemods - ljuf kontemplation och fyllande sina blad med genklangen af allt den inre och yttre världens sus , och handlingsdiktare , som ridit i storm och dämm öfver Tysklands slätter och drömt om värjfästen och hjältelif . 13 mars 1898 .