ALBERT BONNIERS FÖRLAQ . OSCAR LEVERTINS Samlade Skrifter . i . Legender och visor . Nya dikter . Legender och vìsor samt Nya dikler inb . i ett band . Dikter . 3 : e samlingen . Sisto dikter . UJKung Salomo och Moro / f . Dikter , 3 : e aaml . , Si Sta dikter samt Kung Salomo och Morolf inb . i ett band . III . Ungdomsnoveller . Lifvets Hender . Magistrarne i Osteras . Lifvets fiender eamt Magistrarne i Osterás inb . i ett band . V . Rococonoveller . VI . Sisto noveller . VII . Frön Gustaf lll : s dogar . Vili . Diktare och drömmare . IX . Svenska gesta / ter . X . Essayer I . IV . XI XII . XIII . XIV . XV . XVI . XVII . XVIII . XIX . XX . XXI . XXII . XXIII . XXIV . Essayer II . Carl von Linné . Johan Wellander . Carl von Linne samt Johan Wellander inb . i ett band . Svensk Htteratur I . Svensk Htteratur II . Nordisk Htteratur . Utländsk Htteratur . Teater och drama under Gustaf III . Gustaf III som drama - tisk författare . Svensk konst och svensk natur . Nielas Lafrensen d . y . Utländsk konst . Studier öfver Jacques Callot . Resebref . För och mot . Fransk litteraturhistoria av Oscar Levertin . 3 delar .