454 svensk litteratur att taga vara pä , och en fin och älskvärd person - lighet , för hvilkens känslolif man erfar sympati , trots dess nästan omanliga vekhet , präglar denna dikt om en genomliden ungdom med fâ och bleka rosor , men mânga och hvassa törnen . 2 november 1D01 .