A . U . BÂÂTH . UNGMÖN FRÂN ANTWERPEN . Till en generation som stâr medelâldern och de yngre släktena längt närmare än Qellerstedt hör A . U . Bââth , af hvilka hvardera gifvit ut ett band poemer tili denna jul , och dock har den frân början sä tidskaraktäristiske skânske poeten med ären kommit att stâ en smula fjärran och af - lägset frân själfva den lefvande strömfäran i vâr poesi . Hans första diktsamlingar vunno icke blott förtjänt framgäng , de inleda en af de sista stora brytningarna i den svenska diktens utveckling . Alla dokument frân den tidpunkt , dà dessa första Bââthska dikter publicerades — nu sist Tavaststjer - nas tryckta ungdomsbref — bekräfta det starka intryck denna kärnfulla och kärfva lyrik gjorde . Det kändes oändligt välgörande att slippa de tràd - nötta och nersolkade trubadurdräkter frân efter - romantikens allmänt tillgängliga kostymmagasin , i hvilka eljest de datiaa poeterna brukade upp - träda . Ur dessa skânska dikter slog slättens luft och doftade dess mark och mylla . Det var en