I NNEHÂLL . Fru Nordentìycht 7 Dygdens singare 70 Var främsta herdedikt och desa skald ■ 99 Fredmans epistlar 142 En aristokratisk tidningsskrifvare och hans familj . . . 172 Tegnérs ungdomsutveckling 218 Till Carl Snoilsky 240 Selma Lagerlöf 253 20 . — Lever tin , Svenslta gestalter .