304 SVENSKA GESTALTER Naturligtvis visste man detta förut , men hon har uppenbarat det med den mest oemotsägliga och genialiska instinkt . Därför är det ocksà vi hâlla henne , moder Sveas egen guddotter , särskildt kär .