218 SVENSKA GESTALTER TEGNÉRS UNGDOMSUTVECKLING . Hvilken svensk ütteraturhistoriker har ej drömt om att en gâng skildra Tegnér ! Hvar dags ökade förtrolighet med inhemsk odling för tanken närmare hans ljusgestalt , den mest bländande utstrâlning det svenska lynnet gifvit af sitt väsen . Hur längt borta man är i andra àldrar och tider af vâr vitterhet , alltid , när infallets gnista blixtrar tili , när versen fâr en svängd klingas stâlglans och bravur , när ut - tryck och bild i lyrisk upphettning förtäta en känsla , är det ett och samma namn , som den inre stäm - man upprepar : Esaias Tegnér . Alltid tänker man pâ Tegnér - David , den af guden älskade ungdoms - hjälten med segerglansen öfver pannan , triumferande vare sig han griper harpan eller slungan , Tegnér - Saul i flammande sorg , i bittert människoförakt , hukad öfver sig själf gent emot en tragisk och blek vintermâne . Alltid är Esaias Tegnér den svenska diktens hjälte och konung . Men om frestelsen att teckna sitt lands störste och mest nationelle skald är stor , är ansvarskänslan inför uppgiftens fordringar än större . Blott för en Tegnérs - karakteristik hvilket vimmel af synpunkter , för att gifva en idé om den pâ en gâng enhetliga