70 SyENSKA GESTALTER DYGDENS SANGARE . I . I det nu rifna Bergianska huset vid Karlbergs - allén , där sannolikt fru Nordenflycht bott och de vittra tankebyggarna haft âtskilliga af sina sam - mankomster , hängde en rad oljeporträtt af denna lilla akademis medlemmar , som dessa själfva för - ärat Uranie . Bland dem sag man profilbilden af en vacker ung man med ett äkta , elegiskt Schiller - hufvud : hög , ungdomligt klar skaldepanna , förnämt böjd näsa , vek och buktad mun , halsen revolutionär ! bar utan krâs eller halsduk mot den hvita skjortan , blicken svärmisk och borta . Det var fru Norden - flychts närmaste lärjunge och vän inom den yngre diktargenerationen , grefve Gustaf Fredrik Gyllen - borg . Detta utseende bedrog icke . Den unge Gyllen - borg var den varmaste , mest hänförda anhängare . . af seklets dygdereligion , som vâr litteratur äger . Han är »dygdens sângare» med en idealitet och ett ungdomssvärmeri , som lâta läsaren minnas Vauvenargues' vackra ord : de första vârdagarna hafva mindre tjusning än en ung mans gryende dygd . Dock , vârdagarna äro korta och flyktiga . Det