60 MAGI STRARNE I ÔSTERÂS fönstret och sâg upp frân de skumma husen tili himmeln , där vintergatans breda strimma lyste som kölvattnet efter en vikingaflotta , farande pâ äfventyr frân Mälaren tili Bysanz . V . Lektor Gabriel Herrlaenius vände i vinterskym - ningen hem frân en rad familjebesök . Det hade varit onkel Caspers födelsedag , men dà Gabriel redan var ute hos honom , hälsade han ocksâ pâ hos tant Malvina , faster Leontine och de vördade gamia , hans kära föräldrar . Ty alla Herrlaenierna bodde nära hvarandra under almarna pâ Österäs hemtrefliga kyrkogârd . Alla världens Herrlaenier lâgo för resten pâ kyrkogârdar utom en enda , och det var just Gabriel själf . När han dog skulle det icke längre finnas nâgon kvar . Ty han var ogift och familjen hade dessutom redan länge , som Gabriel i hemlighetsfull ton brukade antyda , företett en âldrad släkts brist pâ barn och förnäma benägen - het att dö ut . Men en fin gammal släkt var det , och dess ättlingar hade förr i världen bâde nâtt bögt i graderna och haft füllt upp med kontanter , fast de pâ señare tiden egentligen utmärkte sig för sin otur och sina goda hjärtan . Gabriel künde berätta tusen historier om bâde det ena och det andra af dessa släktdrag , utan att man dock fick füllt klart för sig , huruvida nâgot samband fanns mellan oturen